Kundura Sahne, araştırmacı yaklaşımı ile performans pratiğini sorgular, deneysel ve yenilikçi yönü ile karşılaşma alanı yaratır. Yerel ve uluslararası değerlerin kuvvetli olduğu diyaloglar geliştirirken, disiplinlerarası bağlamda araştırma odaklı yaratıcı pratiği benimser, bunun geliştirilmesine yönelim alan sağlar ve destek verir. Araştırma yöntemleri ve yaratıcı tekniklerin ilişkisinden beslenerek bilindik kavramlar ve kurallarla karşılıklı etkileşim sağlar ve uygun yöntemlerle geliştirilen eserlerin yapımında yer alır. Terimlerin ve tanımların karmaşıklığından yola çıkarak; sahne, seyirci ve oyuncu, beden ve hareket kavramlarının, çevresiyle ve birbiriyle süren ilişkisini irdeler. Yaratıcı biçemleri değiştirmeye teşvik edip, yeni kurgular yaratır. Araştırma esasına dayalı sanat üretiminin bağlam ve pratiğinde, anlatı örgülerinde belgeselci yaklaşımı odağa alır. Hepimizi çevreleyen yaşanmışlıklara ve sosyal anlatılara şekil verir, hatlarını belirler. Tekniğe, üsluba ve biçeme göre sınıflandırma yapmaksızın ilerler, sabit, sınırlı bir alan kurmaz, türden bağımsız olarak belgeseli tanımlarken de dönüştürücü ve inovatif ortak bir dil kurar. Kundura Sahne bu dille ve yöntemlerle anlatılan hikayelerin, eserlerin karşılaştığı disiplinlerarası bir merkezdir.

SIRA DIŞI BİR SAHNE DENEYİMİ

Kundura Sahne, endüstriyel kültür mirasının bir parçası olarak mekânların kendine özgü niteliklerinden yola çıkar ve bu yaklaşımla oluşturduğu izleyici kitlesiyle dönüşen bir kültürel alan yaratmayı amaçlar. Seyirci ve sahne kavramlarını sorgularken bunların muğlaklığından beslenir, tüm sürecin bir bütünsel deneyim olarak kurgulanmasına olanak sağlar. Sınırlara hapsolmadan gelenekten beslenen Kundura, yenilikçi bir tutumla farklı anlayışları muhtelif karşılaşmalarla diyalog kurmaya davet eder. Kavramların etkileşimine inanarak ürettikleriyle beraber büyüyen ve gelişen bir sahne yapısına sahiptir. Çağdaş tiyatro, dans ve performans alanlarında "Gerçeklik" kavramına dayanarak üretilen dinamik, öncü disiplinlerarası yapıtlar için yeni bir karşılaşma alanı yaratmayı amaçlıyor.

Programını tasarlarken Kundura Hafıza’daki sözlü tarih anlatılarından ilham alır, mekânların dönüşümünden ve belleğinden yola çıkar. Fabrikanın eski çalışanlarının kurduğu aidiyetliğe, gündelik yaşamlarına dair performatif öğeleri yeniden keşfeder. Bu yolculukta Kundura Sahne performans alanında mekân ve beden ilişkisini sorgular, yaşam öykülerinden beslenerek bir arayış sürdürür. Böylece Kundura Hafıza ile beraber tasarlayıp uyguladığı misafir sanatçı programı VARDİYA ile arşiv ve performans kavramına disiplinlerarası yaklaşımla yeni fikirler üretmenin peşinde.

Aynı zamanda Müzik alanında özenle seçilerek mekânla diyalog kuran etkinlikler tasarlanırken çağdaş müzikten, elektroniğe, klasik müzikten caza geniş bir yelpaze sunar. Kundura’ya özgü yapımlar sese ve ritme dair yepyeni bir deneyim ve ortam sağlar.


Kundura Cinema Celebrates the 50th Anniversary of Moon Landing

Kundura Sinema'dan Ay'a Yolculuk

Kundura Sinema'da Wim Wenders Seçkisi